Klubmodul henter siden
GymHelsinge - Generalforsamling

Kom til Generalforsamling i GymHelsinge

d. 25. nov. kl. 18:30-20:00

Husk at GymHelsinge holder generalforsamling på torsdag. Det er her, vi runder året af, og hvor vi træffer beslutninger om foreningens udvikling i fællesskab. Det er også her Jakob Søndergaard, som du måske kender som Bowski, kommer og fortæller om hans mange store oplevelser med gymnastikken og hvad det har betydet for hans liv.

Her er hvad du kan vente dig af aftenens program

· Formand Karin Hamborg byder velkommen til GymHelsinges generalforsamling, hvor vi blandt andet skal høre formandens beretning, gennemgå regnskab og se på nye vedtægter.

· Vi spiser sammen og varmer op til GymHelsinges næste store sociale arrangement med ”

Tænk hvis du vandt!” Tænk hvis du vandt 5.000 kr. og frit kunne vælge hvad GymHelsinges næste sociale arrangement skulle være. Du kan allerede nu gå i tænkeboksen og gøre klar til at komme med dine ideer og forslag til vores næste sociale arrangement ??

· Gør dig klar til et spændende og inspirerende oplæg fra Jakob Søndergaard, også kendt som Bowski, der kommer og fortæller om hans liv med gymnastik

Vidste du, at hvis du er gymnast og over 15 år er det faktisk her, du har stemmeret for første gang, og kan være med til at stemme om de beslutninger, der skal træffes i din forening.

Vi glæder os til at se jer - det er vigtigt I kommer og er med til at sætte kursen for vores allesammens GymHelsinge

De bedste hilsner

GymHelsinges bestyrelse

 

 TIDLIGERE FREMSENDT INVITATION 

Stemme- og taleberettigede medlemmer:
Medlemmer og hjælpe-/instruktører med ’aktive hold’ som er fyldt 15 år og samtidig ikke er i kontingent restance samt siddende bestyrelsesmedlemmer.

Medlemmer og hjælpe-/instruktører med ’aktive hold’ som ikke er fyldt 15 år og samtidig ikke er i kontingent restance kan afgive skriftlig ’forældrefuldmagt’ til forældre/værge (og kun denne). Alle afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal og lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig, uanset det fremmødte antal medlemmer.

Et stemmeberettiget medlem kan højst tildeles 1 fuldmagt ud over egen stemme, dvs. et stemmeberettiget medlem kan max mobilisere 2 stemmer.

Medhjælpere og forældrehjælpere er ikke stemmeberettigede pga. deres funktion og har kun stemmeret, hvis de selv er aktive medlemmer eller via fuldmagt fra deres evt. aktive børn.

Dagsorden til ordinær generalforsamling:

1. Valg af dirigent

2. Aflæggelse af beretning

3. Fremlæggelse af revideret regnskab

4. Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen)

5. Valg af Formand (lige år)

6. Valg af Kasserer (ulige år)

7. Valg af bestyrelse (for 2 år)

8. Valg af suppleanter (for 1 år)

9. Valg af repræsentantskabsmedlemmer samt suppleanter. Formanden er født medlem af repræsentantskabet

10. Eventuelt

Kandidatur: 

Hvis du er interesseret i at stille op til bestyrelsen – enten som ordinært medlem eller som suppleant – er du velkommen til at rette henvendelse til bestyrelsen - ved at svare retur på denne mail.

Indkomne forslag:

Ændring af gældende vedtægter - se vedhæftet fil udarbejdet af GymHelsinges bestyrelse. 

 /cms/../cms/Clubgymhelsinge/ClubImages/Forslag vedtaegtsaendringer 25. november 2021.pdf

Tilmelding: 

Tilmelding skal foretages via denne invitation senest mandag d. 22. november 2021

 

Vi glæder os til at se dig.

Med venlig hilsen 

GymHelsinges Bestyrelse

Tilmeldte
25 /50
Tilmeldingsfrist
23.11.2021
Tidspunkt
25.11.2021 kl. 18.30 - 25.11.2021 kl. 20.00
Sted
Helsinge Hallerne
Pris
0,00 kr.
Du har efterfølgende mulighed for selv at rette din tilmelding eller afmelde dig, under 'Mine tilmeldinger'
Hold i dag