Hvis uheldet er ude
Medlemmer, der pådrager sig en skade under ophold og/eller træning hos GymHelsinge, skal søge dækning i egen fritids- og ulykkeforsikring.
GymHelsinge anbefaler, at alle medlemmer tegner en sådan forsikring. Husk at tjekke med eget forsikringsselskab, at den vil dække ved sportsskader.

GymHelsinges udvidede ansvarsforsikring
Vi har en ansvarsforsikring som dækker, hvis

- En instruktør begår en fejl eller forsømmelse, som er årsag til, at en idrætsudøver kommer alvorligt til skade
- En forenings udstyr og materiel er dårligt vedligeholdt, hvorved et medlem kommer alvorligt til skade
- Produktansvar ved salg af sportstøj samt ved kiosk- og cafeteriadrift (dog ikke når dette er bortforpagtet)
- Motoransvar for motorkøretøjer under 20 HK, når føreren af køretøjet virker/arbejder for foreningen

Forsikring af ansatte
GymHelsinges ansatte og hjælpere er forsikret igennem DGI og DIF. Det er tegnet følgende
- Ansvarsforsikring
- Arbejdsskadeforsikring
- Idrætsrejse
- Retshjælp
- Psykologisk krisehjælp
Mere info om indhold i disse fem forsikringer - klik her
Hold i dag