Film og foto politik
GymHelsinge vil gerne vise medlemmer, forældre og andre interesserede de film og fotos, som bliver optaget i vores forening.

Accept
Alle registrerede medlemmer, ansatte og bestyrelse accepterer, at foreningen benytter film og foto, hvor medlemmer kan optræde. Hvis et medlem ønsker at frasige sig denne automatiske accept, skal man kontakte foreningen via mail.

Foto
GymHelsinge benytter fotos på egen hjemmeside, i pressemeddelelser og i publikationsmaterialer fra egne træninger, stævner, konkurrencer og opvisninger.

Film
GymHelsinge har lavet en kanal hos youtube.com, og her vil vi lægge foreningens film. Alle film, foreningen generelt linker op til, er gennemset og godkendt af kommunikationsudvalget i foreningen.

Der vil ikke blive nævnt eller vedhæftet personlige navne på filmene. Foreningens navn vil fremgå af filmenes søgeord.

Har du spørgsmål eller indsigelser imod en given film eller foto foreningen har benyttet, bedes du straks os på gymhelsinge@gmail.com

God fornøjelse med den flotte gymnastik!
 
 
Gavepolitik
GymHelsinge giver gave til alle instruktører og medhjælpere i forbindelse med den årlige gymnastikafslutning.

Afdelingen giver gave til afgående bestyrelsesmedlemmer.

Hvis GymHelsinge ønsker at give gave til anden udenfor ovenstående grupper, skal dette godkendes i bestyrelsen.
 
 
Aflysningspolitik
Der kan forekomme aflysninger af træning i løbet af en sæson.

Dette kan være ved instruktør sygdom, ændringer i træningsforhold såsom lukket halanlæg eller anlæg under reperation samt ændringer i GymHelsinges holdplaner.

GymHelsinge og instruktøren vil forsøge at holde antal aflysninger på et absolut minium.

I kontingentet er der taget højde for 2-3 aflysninger pr. sæson.GymHelsinge kan ikke drages til ansvar for aflyste træninger.
Der gives ikke kontingent eller anden kompensation retur for aflyste træninger.

Har du spørgsmål til ovenstående er du velkommen til at kontakte Driftudvalget på gymhelsinge@gmail.com.

Hold i dag